Belépés Nyitólap Nyilvános listák
A(z) imakor levelezőlista archívuma

Jelenleg az archívumban 202 levél van, és a levelek gyűjtése be van kapcsolva.
Levelek megjelenítési sorrendje:
2017. május 23. 20:16:11 (#9613)
Feladó: Copeland napi
Tárgy: [imakör] Május 25. Orbán


Május 25.KENNETH


Ébredj fel a megigazultságra

Serkenjetek fel a megigazultságra, és ne vétkezzetek.

– 1 Korinthus 15: 34[4]
Holnap reggel, amikor megszólal a vekkered, ne csak egy újabb napra ébredj fel. Tedd meg, amit az Ige mond, és ébredj fel a megigazultságra! Ébreszd rá magad újra arra a dicsőséges tényre, hogy Isten igazságává tétettél a Krisztus Jézusban, és igazul állsz a Mindenható Isten előtt!

Miért? Mert holnap – mint ahogy minden nap, amíg itt a földön élsz – a sátán megpróbál majd meggyőzni arról, hogy semmi jogod Isten áldásaira. Újra a bűn bilincsébe próbál helyezni, hogy irányíthassa az életedet. De nem fog neki sikerülni, ha minden nap ráébreszted magad, hogy ki vagy Jézusban.

A következő erőteljes megvallás segíteni fog, hogy ez a kijelentés élővé váljon benned:

”Atyám, a mai napon újra megvallom Jézus Krisztust Uramnak és Megváltómnak. Uram, Te vagy az életem irányítója. Teljesen alávetem magam Neked. A Te akaratod az én akaratom. A Te terveid az én terveim.

Mint új teremtés a Krisztus Jézusban elfogadom a megigazultság ajándékát és mindent, amit ez az ajándék magában foglal: egészséget, bővölködést, békességet, örömöt és bővölködő életet. Félreteszek minden terhet és a megkörnyékező bűnt. Jézusra nézek, a hitem szerzőjére és bevégzőjére.

A Te Igéd szerint királyként uralkodom ebben az életben. A bűn és halál ereje legyőzetett az életemben. Többé nem az ördög erői irányítanak, hanem az urak Ura. Győztesnél is több vagyok Őáltala, aki engem szeret.

A mai napon elhatározom, hogy tudatosan járok a megigazultságomban, és minden lépéssel egyre közelebb kerülök Hozzád, Uram. Köszönöm a megigazultság ajándékát. Ez által az ajándék által mindenre van erőm a Krisztus Jézusban, aki engem megerősít.

Jézus nevében. Ámen!”

Igei olvasmány: Kolossé 2: 9-15
2017. május 24. 12:00:17 (#9612)
Feladó: Békevár Webkikötő
Tárgy: [imakör] Ságvár 2017-05-22 A királyság kiteljesedése
2017. május 23. 20:14:42 (#9611)
Feladó: Copeland napi
Tárgy: [imakör] Május 24 Eszter


Május 24.KENNETH


Győztes vagy Őbenne

Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy… abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok… reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.

– Efézus 2: 11-13
Elgondolkodtál már azon igazán, hogy mit jelent a Krisztus Jézusban lenni? Kaptál már erről tiszta megértést? Ha egyszer kijelentést kapsz róla, az teljesen megváltoztatja az életedet.

Tudod, Őbenne lettünk feltámasztva a bűneinkből. Őbenne lettünk a mennyekbe ültetve, hogy Isten megmutathassa nekünk az Ő kegyelmének felséges gazdagságát. Őbenne lettünk megigazulttá!

Ha szeretnéd, hogy kijelentést kapj erről, kezdj el olyan igeverseket keresni, amik arra vonatkoznak, hogy mit jelent a Krisztusban lenni. Keresd az olyan szavakat, hogy Őbenne, Ővele, Őáltala vagy Akiben. Jelöld meg, és elmélkedj rajtuk, amíg az igazság le nem ér a szellemedbe. Ezek óriási muníciót ad neked a sátán támadásai ellen.

Amikor például az ördög azt mondja neked, hogy csak egy bűnös vagy, és Isten nem akar a problémáiddal foglalkozni, tudni fogod, hogy hazudik. Bátran válaszolsz neki, és azt tudod mondani: „Bűnös voltam, de hála Istennek, most az Ő igazsága vagyok a Krisztus Jézusban. Feltámasztattam, és Vele együtt ülök a mennyekben. Most Őbenne vagyok, és te nem érinthetsz engem!”

Légy felkészült, amikor a sátán legközelebb kétséget, hitetlenséget, kárhoztatást hoz. Légy kész arra, hogy visszavágj neki azokkal az igékkel, amelyek kijelentik, ki vagy Jézusban. Ha igazán megérted, hogy Őbenne vagy, biztosan győzedelmeskedsz!

Igei olvasmány: Efézus 1: 1-14